RSS
 

Sunnet Nedir? Sunnet Ne zaman Yapilmalidir?

07 Jul

Erkek çocuklarda penis glansını (başını) örten sünnet derisinin (prepisyumun) belirli bir şekilde ve ölçüde cerrahi işlem ile çıkartılması ameliyatı olarak tanımlanabilir. Dün sadece bir dini vecibe olarak yapılan sünnet , bu gün bir tıbbı gereklilik arzetmektedir.

Sünnetli erkek çocuklarında idrar yolu enfeksiyonlarnın daha az görülmesi,

 • Penis kanserinin sadece sünnet olmayan erkeklerde gözlenmesi,
 • Bulaşıcı hastalıkların sünnet olmayan erkeklerde daha sık olması,
 • Sünnet olmayan çocuklarda Balanitis (penis başı iltihabı) nın daha sık olması,
 • Balano postitis (penis başı ve derisinin iltihabı) nın sık olması,
 • Fimozis (sünnet derisinin penis başına yapışık olması) sık olması

  Sünneti tıbbi zorunluluk haline getirmiştir.

Sünnet hangi durumlarda yapılmamalıdır?

 • Sünnet, beslenmeye aktif katlmayan bebeklere,
 • Hipospadias : İdrar (işeme) deliğinin, olması gerekenden daha aşağıda ve sünnet derisinin yarım olduğu toplumumuzda, Peygamber Sünneti olarak adlandırılan durumda sünnet yapılması, bu çocukların ameliyat şansını kaybetmesine neden olur, yada çokı daha ciddi sıralı ameliyatlar yapılması gerekebilir.
 • Üregenital (üreme ve boşaltım sistemini ilgilendiren) doğumsal sakatlık durumlarında
 • Pıhtılaşma bozukluğu gibi, kanamaya eğilimi olan hastalıklarda ( Ör : Hemofili Hastalığı) gerekli tetkikler yapılıp, kesin teşhis konulmadan sünnet yapılmamalıdır.

Sünnet Sonrası Neler Olabilir?

İşin uzmanı olmayan kişilerce yapılan sünnetlerde oluşabilecek sorunları şu şekilde özetleyebiliriz.

 • KANAMA: Normal veya kan hastalığı olan çocuklarda uygun olmayan tekniklerle yapılan sünnetlerde ya da sünnet sonrası travmayı takiben gözlenir. Normal çocuklarda ikinci bir cerrahi işlem yeterli iken, kan hastalığı olan çocuklarda bazen çok geç kalınabilir.
 • ŞEKİL BOZUKLUĞU: Uygun olmayan teknik ya da işin uzmanı olmayan kişilerin yaptığı sünnetlerde gözlenir. Şekil bozukluğu kabul edilebilir sınırlarda ya da aile ve çocuğu rahatsız etmeyecek düzeylerde ise adolesan çağına kadar beklenir. Adolesan çağı sonrası şekil bozukluğu azalmamış yada kaybolmamışsa tekrar sünnet gerekir.
 • KALICI SAKATLIK: Aşırı doku kaybı yada koter ile aşırı yanık olmuş ise gözlenir. Çeşitli estetik ameliyatlarla kısmen düzeltilme yapılabilse de fonksiyon kayıpları düzelmez.
 • KÖTÜ NEDBE DOKUSU: Yara uçları dikilmeyip kendi kendine iyileşmeye bırakılmış çocuklarda gözlenir.
 • ENFEKSİYON, BULAŞICI SARILIK: Özellikle toplu sünnetlerde, asepsi, antisepsi kurallarını bilmeyen kişilerin yaptığı sünnetlerden sonra gözlenir.
 • PEYGAMBER SÜNNETİ: Bazı aileler, çocuklarını bir cerraha başvurmadan sünnet ettirdiklerinden telafisi gü sonuçlar yaşanmaktadır. Oysa, bu durumdaki çocukların ameliyatı ve sünneti aynı anda yapılır. Ameliyat sırasında sünnet derisinden alınan parça, idrar deliği ve idrar yolundaki bozukluğu gidermede kullanılır. Bu operasyon yapılmadığı takdirde, ilerde kısırlığa kadar varan olumsuz sonuçlar yaşanabilir.”
 • İdrar deliğinin daha aşağıda olduğu çocukların sünnet yapılması ile bu çocukların ameliyat şansını kaybetmesi ya da çok daha ciddi bir kaç ameliyat olması gerekebilir.
 • TAM PENİS KAYBI:

Toplu Sünnet Uygulamalarında Nelere Dikkat Edilmelidir?

1.Toplu sünnet uygulamalarında İl Sağlık Müdürlüklerinden izin alınması gerekmektedir.

2.Toplu sünnet uygulamasında sorumlu uzman bulunacaktır. Sorumlu uzman tercihen Üroloji uzmanı, üroloji uzmanı bulunamadığı taktirde çocuk cerrahi uzmanı, genel cerrahi uzmanı, plastik cerrahi uzmanı olacaktır.

3.Sünnet uygulaması 1219 sayılı Kanun’da tanımlanan sünnet yapma yetkisi bulunan bir kişi ve ona yardım edecek yardımcı personelin oluşturduğu en az iki kişilik bir ekip tarafından yapılacaktır.

4.Bir toplu sünnet uygulamasında bir günde sünnet yapılacak kişi sayısı en fazla 50 olacaktır.

5.1219 sayılı Kanun’da tanımlanan sünnet yapma yetkisi bulunan bir kişi toplu sünnet uygulamasında en Fazla 8 çocuğun sünnetini yapabilecektir.

6.Toplu sünnet organizasyonunda görev alacak sağlık personeli ve kullanılacak araç-gereç listesi ile sünneti yapacak kişilere ödenecek ücret (Türk Taıbipler Birliği’nin belirlediği fiyatların alt sınırı) gibi hususlar Sağlık Müdürlüğüne bildirilecektir. Söz konusu ücret meblağı İl Sağlık Müdürlüğünce teminat altına alınarak ilgililere toplu sünnet uygulaması sonrası dağıtılır. Sünnet uygulaması gönüllülük esasına göre yapılıyor ise sağlık personelinin bu konuda yazılı beyanda bulunması gerekmektedir.

7.Toplu sünnet kampanyasını düzenleyen kişi veya kurum sünnet sırasında ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonların tedavisinden de sorumlu olacağına dair yazılı teminat verecektir.

Asagidaki videolarimizda cocuk ne zaman sunnet edilmeli? Sunnet derisinin islevi nedir? sorularina cevap bulabilirsiniz.

Cocuk ne zaman sunnet edilmeli?

Sunnet derisinin islevi nedir?

Kaynak : http://onlinesaglik.blogspot.com/2007/11/sunnet-nedir-sunnet-ne-zaman.html

Bu yazı toplamda 2067, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

 
No Comments

Posted in SAĞLIK

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.