RSS
 

Objective C ile Butonlara Ses Dosyası Eklemek.

27 Aug

Wav Mp3 gibi ses dosyalarınızı butonlara tıklandığında çaldırmak isterseniz.

Öncelikle

AudioToolbox kütüphanesini ekliyoruz.

.h dosyasında

#import <AudioToolbox/AudioToolbox.h>
ekliyoruz.

Butonu storyboard da mouse sağ clik ile tutup h dosyasının içine bıraktığımızda çıkan pencereden  connection u action seçip bir name veriyoruz. Örneğin play ismini verelim.

– (IBAction)play:(id)sender;

satırı gelecek ve .m dosyamıza IBAction satırı otomatik eklenecek.

.m dosyasında

– (IBAction)play:(id)sender {
}

otomatik gelecektir.
Bu skopların arasına;

CFBundleRef mainBundle = CFBundleGetMainBundle();
CFURLRef soundFileURLRef;
soundFileURLRef = CFBundleCopyResourceURL(mainBundle, (CFStringRef) @”play”, CFSTR(“wav”), NULL);
UInt32 soundID;
AudioServicesCreateSystemSoundID(soundFileURLRef, &soundID);
AudioServicesPlaySystemSound(soundID);

kodunu eklediğimizde projenizi start ederseniz butonunuza tıkladığınızda play.wav dosyasının çaldığını göreceksiniz.

Uzun ses dosyalarında;
AVFoundation kütüphanesini kullanıyoruz.
.h ve .m dosyalarına
#import <AVFoundation/AVAudioPlayer.h>
satırını ekliyoruz.

skopların arasına eklenecek kod:
NSString *path = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@”besi” ofType:@”wav”];
//if(theAudio) [theAudio release];
theAudio = [[AVAudioPlayer alloc] initWithContentsOfURL:[NSURL fileURLWithPath:path] error:NULL];
theAudio.delegate = self;
[theAudio play];

Dilerseniz stop butonuda koyarak;

[theAudio stop];

skop arasına bu kodu eklediğinizde play stop yapabilirsiniz.

Bu yazı toplamda 4642, bugün ise 1 kez görüntülenmiş

 
No Comments

Posted in APPLE

 

Tags: , , , , , , , ,

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.