RSS
 

Archive for the ‘APPLE’ Category

Objective C ile Butonlara Ses Dosyası Eklemek.

27 Aug

Wav Mp3 gibi ses dosyalarınızı butonlara tıklandığında çaldırmak isterseniz.

Öncelikle

AudioToolbox kütüphanesini ekliyoruz.

.h dosyasında

#import <AudioToolbox/AudioToolbox.h>
ekliyoruz.

Butonu storyboard da mouse sağ clik ile tutup h dosyasının içine bıraktığımızda çıkan pencereden  connection u action seçip bir name veriyoruz. Örneğin play ismini verelim.

– (IBAction)play:(id)sender;

satırı gelecek ve .m dosyamıza IBAction satırı otomatik eklenecek.

.m dosyasında

– (IBAction)play:(id)sender {
}

otomatik gelecektir.
Bu skopların arasına;

CFBundleRef mainBundle = CFBundleGetMainBundle();
CFURLRef soundFileURLRef;
soundFileURLRef = CFBundleCopyResourceURL(mainBundle, (CFStringRef) @”play”, CFSTR(“wav”), NULL);
UInt32 soundID;
AudioServicesCreateSystemSoundID(soundFileURLRef, &soundID);
AudioServicesPlaySystemSound(soundID);

kodunu eklediğimizde projenizi start ederseniz butonunuza tıkladığınızda play.wav dosyasının çaldığını göreceksiniz.

Uzun ses dosyalarında;
AVFoundation kütüphanesini kullanıyoruz.
.h ve .m dosyalarına
#import <AVFoundation/AVAudioPlayer.h>
satırını ekliyoruz.

skopların arasına eklenecek kod:
NSString *path = [[NSBundle mainBundle] pathForResource:@”besi” ofType:@”wav”];
//if(theAudio) [theAudio release];
theAudio = [[AVAudioPlayer alloc] initWithContentsOfURL:[NSURL fileURLWithPath:path] error:NULL];
theAudio.delegate = self;
[theAudio play];

Dilerseniz stop butonuda koyarak;

[theAudio stop];

skop arasına bu kodu eklediğinizde play stop yapabilirsiniz.

Bu yazı toplamda 4640, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

 
No Comments

Posted in APPLE

 

IPhone ve IPad UDID Identifier Numarasını Bulma

27 Aug

IPhone ve IPad UDID Identifier numarasını bulmak için itunes programı ile cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın.

‘Sahibinin Adı’ Iphonu yazan bölüme tıklayın, yukarıdaki summary sekmesinde iken iphone penceresi ile çerçevelenmiş alanda telefon bilgileriniz yer alır.

Buradaki serial numbers üzerine mouse sol tuşu ile bir kez tıkladığınızda UDID karşınıza gelecektir.

Kısa bir bilgi daha:
UDID numarasının üzerine tıklı iken yukarıdaki Edit sekmesinden UDID numaranızı kopyalayıp dilediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Bu yazı toplamda 5141, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

 
1 Comment

Posted in APPLE